top of page
Woman and child training with Leonardo by the pool
INTELLIGENTIEMODEL

ONTSNAP JE BEPERKINGEN

INTELLIGENTIEMODEL

We hebben het MoveQ Intelligence Model ontwikkeld om de complexiteit van beweging en motorisch leren te benadrukken.

Klik op het Interactieve Model - IQ, SQ, FQ, EQ, MQ en OMGEVING en/of lees de uitgebreidere uitleg hieronder

E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
Untitled design-13.png
Untitled design-13.png
Untitled design-15.png
Untitled design-15.png
MQ_LOGO2_TRANSPARENT.png
SQ
EQ
IQ
FQ
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT

OVER

MOVEQ INTELLIGENTIEMODEL - MQIM

Voorwoord

Onze acties worden geleid door onze passie voor beweging en door de toenemende ervaringsgerichte en wetenschappelijke kennis over hoe mensen handelen en functioneren vanuit een veelheid van bronnen (bijv. Sport- en bewegingswetenschappen, biomechanica, anatomie, fysiologie, training, psychologie, sociologie, leiderschap , Onderwijs, enz.)

Hieronder volgt een korte uitleg van het model, hoe het is gemaakt en een beknopte inleiding tot de theorie erachter. Onderstaande geselecteerde bronnen zijn in de eerste plaats bedoeld voor wie zich verder wil verdiepen in de (theoretische) achtergrond.

MoveQ-intelligentiemodel

We hebben het MoveQ Intelligence Model ontwikkeld om de complexiteit van beweging en motorisch leren te benadrukken. Ons model illustreert dat (leren en) bewegen niet los kan en mag worden gezien van een reeks belangrijke factoren, zowel lichaams- als omgevingsfactoren.

We gaan ervan uit dat een persoon naast het bekende Intelligence Quotient (IQ) nog een aantal andere belangrijke 'intelligenties' heeft, zoals Howard Gardner onderbouwt in zijn boeken over 'multiple intelligence' (zie Geselecteerde bronnen hieronder). Gardner stelt dat mensen op verschillende manieren kennis verwerven en noemt deze 'intelligenties' (wanneer ze aan bepaalde criteria voldoen).

Op basis van zijn theorie en diverse andere (wetenschappelijke) kennisgebieden hebben we ervoor gekozen om te verwijzen naar vijf intelligentiequotiënten voor ons MoveQ Intelligence Model. Deze zijn weergegeven in de vorm van drie ringen/dimensies die in wisselwerking staan ​​met elkaar en met de omgeving.

Het Bewegingsquotiënt (MQ) staat centraal in ons Model en vormt de binnenste ring. Klik op MQ om de aspecten te tonen die we associëren met dit element.

Naar onze mening wordt de MQ sterk beïnvloed door vier lichaamsgerelateerde factoren of intelligentiequotiënten die de tweede ring/dimensie vormen: (1) een Intelligentiequotiënt (IQ) dat betrekking heeft op ons brein, (2) een Spiritueel Quotiënt (SQ) wat iets zegt over onze ziel, (3) een Emotioneel Quotiënt (EQ) dat verwijst naar ons hart/emoties en (4) een Fysiek Quotiënt (FQ) gerelateerd aan ons lichaam. Klik op een van beide elementen om de aspecten te tonen die we met dit element associëren.

De derde ring/dimensie wordt gevormd door de relevante omgevingsfactoren met zaken als ruimte, tijd, betrokkenen en bewegingsopgaven/uitdagingen die een grote invloed hebben op de andere twee ringen/dimensies. Klik op 'Omgeving' om de meest relevante aspecten weer te geven. De pijlen geven dynamische processen en continue interacties tussen de verschillende quotiënten en met de omgeving aan.

Kijk eens breder naar onze wereld: iedereen (ook sporters) heeft een gezonde omgeving nodig om gezond te blijven en optimaal te kunnen functioneren. Dit is onze manier om een ​​bescheiden maatschappelijke bijdrage te leveren aan een betere en schonere planeet, individueel of als Stichting.

Enkele pijlers/principes van ons totaalconcept zijn:

- 3D Functional Training: het lichaam in de gewenste conditie brengen door middel van functionele beweging op drie vlakken. Hierdoor ontwikkel je bewegingsvaardigheden die bijdragen aan je kwaliteit van leven, prestaties verbeteren en blessures helpen voorkomen.

Meer achtergrondinformatie is te vinden op de website van het bekende Gray Institute (www.grayinstitute.com), een autoriteit op het gebied van Applied Functional Science, en in de publicaties van Peter Beek over motorisch leren en techniektraining (2011). De boeken van B. Cranenburgh / Th. Mulder (2016) en Irmgard Bartennieff met Doris Lewis (2013) bieden ook een diepgaand begrip van motorisch leren en de invloed van de omgeving op motorisch leren (zie geselecteerde bronnen hieronder).

- Ontwikkelings-, competentie- en persoonsgericht leren: moderne onderwijsconcepten die bewust inspelen op nieuwe vormen van leren (intelligenties) en de mens als één geheel zien. Leren wordt gezien als een sociaal proces. Belangrijke aspecten van dit begrip zijn leren van en met elkaar en (co-)creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen, jong en oud en met zijn eigen mogelijkheden, kan leren zijn of haar bewegingen verder te ontwikkelen en daardoor ook als persoon (identiteit) te groeien.

De Gardner-boeken geven achtergrondinformatie over meervoudige intelligentie, evenals een groot aantal publicaties op het gebied van onderwijsinnovatie, zoals het boek van Korthagen en Lagerwerf 'Leren van binnenuit' (2008).

- Effectief (persoonlijk) leiderschap.

De theorieën beschreven in 'Leren van binnenuit' sluiten nauw aan bij de opvattingen van Covey over effectief leiderschap (zie Geselecteerde bronnen hieronder).

Covey legt uit dat een persoon een aantal dynamische eigenschappen en dimensies heeft die in potentie verder ontwikkeld kunnen worden. Zijn theorie geeft ook aan dat onze hersenen, ziel, hart en lichaam onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en met de wereld om ons heen.

Het spreekt voor zich dat onze holistische filosofie de keuzes die we maken ten aanzien van de leeromgeving, onze toon en feedback, onze lesmethoden, materialen en de begeleiding gedurende het gehele traject sterk heeft beïnvloed.

Meer informatie over ons aanbod en dit soort zaken vindt u onder 'Diensten'.

Eindelijk

In eerste instantie gebruiken we het door ons ontwikkelde (theoretische) Model om onze eigen praktijk regelmatig te testen en te evalueren. Continue reflectie op het hele proces stelt ons in staat de kwaliteit van ons product te garanderen. Dit stelt ons ook in staat om onze holistische filosofie en werkwijze beter te communiceren naar alle doelgroepen/stakeholders.

Sommige bronnen

  • Beek, PJ (2011). Nieuwe, praktische praktische in techniektraining. Artikelenreeks (4 delen) in Sportgericht 2011

  • Cranenburgh B. van, Mulder Th. (2016). Van contractie naar actie (2e druk). Bohn, Stafleu en van Loghum

  • Covey, SR (2005) De zeven kwaliteiten van effectief leiderschap. Zakelijk contact

  • Covey, SR (2005). Het 8e pand. Zakelijk contact

  • Gardner, H. (1983). Gemoedstoestanden; De theorie van meerdere intelligenties, New York: basisboeken Book

  • Gardner, H. (1993) Multiple Intelligences, New York: Basic Books

  • Grijze Instituut. 'Toegepaste Functionele Wetenschap'. Website: ( www.grayinstitute.com )

  • Korthagen, F. en Lagerwerf, B. (2008). Leren van binnenuit. Uitgeverij Nelissen/Soest

  • Irmgard Bartenieff en Doris Lewis, (2013) Lichaamsbeweging: omgaan met het milieu, Routledge

Helaas is een deel van de Nederlandse boeken nog niet in het Engels verkrijgbaar. Onze volledige MoveQ-bronnenlijst omvat meer dan 300 boektitels en meer dan 1000 wetenschappelijke artikelen. Op zoek naar een boekaanbeveling? Stuur ons een mail.

INTELLIGENTIE IS OVERAL IN ONS LICHAAM AANWEZIG. . . ONZE EIGEN INNERLIJKE INTELLIGENTIE IS VEEL SUPERIEURE AAN ALLES DIE WE KUNNEN PROBEREN VAN BUITEN TE VERVANGEN - DEEPAK CHOPRA

bottom of page