top of page
Children training with MOVEQ
STICHTING MOVEQ

OPGERICHT VOOR EXCELLENTIE

STICHTING MOVEQ

Onze missie is om fysieke inactiviteit bij kinderen en volwassenen (inclusief senioren) aan te pakken en de bewegingsfilosofie van "MOVEQ Intelligent Bewegen" naar kwetsbare doelgroepen te brengen.

WIJ GENIETEN ERVAN ALS ANDEREN BETER WORDEN

MOVEQ

STICHTING

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen met "MoveQ Intelligent Motion" een levensstijl van gezond bewegen met meer plezier en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. De MoveQ Foundation streeft ernaar om haar "MoveQ Intelligent Motion" bewegingsfilosofie aan te bieden aan kwetsbare doelgroepen.

Wij geloven dat volwassenen met bijna kinderlijk plezier oefeningen kunnen doen en daarom terugkomen voor meer. In plaats van verschillende machines te gebruiken, gebruikt MoveQ eenvoudige hulpmiddelen om het leuk te maken. Zo kan overal topwerk worden gedaan.

Iedereen die zich – om welke reden dan ook – niet vrij kan bewegen, wordt door de Stichting ondersteund om zijn persoonlijke bewegingsvrijheid te (her)vinden:

 • Mensen in een revalidatieproces voelen een groeiende mobiliteit en zelfrespect, wat hen stimuleert om ook buiten hun opleiding gevarieerde oefeningen te doen.

 • Mensen die een hekel hebben aan sporten en die duidelijk problemen hebben met hun inactieve/ongezonde leefstijl of dagritme ontdekken dat bewegen met MoveQ veel plezier en gezondheidswinst kan opleveren.

 • Sporters met een beperking beseffen dat er veel meer mogelijkheden zijn om te sporten dan ze voor mogelijk hadden gehouden, waardoor hun motivatie voor de sport toeneemt.

Feet of athletes training on a pitch

DONEER AAN ONZE STICHTING

Steun de MoveQ Foundation.

 

Uw vrijgevigheid zal ons helpen bij het opzetten en uitvoeren van programma's voor kinderen en volwassenen die zich niet vrij kunnen bewegen, gehandicapten, achtergestelde gemeenschappen en bewoners van verzorgingshuizen die hun persoonlijke bewegingsvrijheid hebben verloren.

Neem hier contact met ons op  om meer te weten te komen over hoe we donaties gebruiken om de inspanningen van de MoveQ Foundation te ondersteunen.

 

Gebruik de knop "Donate" hieronder of neem contact met ons op voor andere betaalmethoden.

Donate

STICHTING

DOEL & DOELGROEP

DOEL

De MoveQ Stichting heeft drie doelstellingen:

a) Zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden met zoveel plezier in beweging krijgen dat ze dat blijven doen.

b) Kansarme mensen helpen om (meer) zelfredzaam te zijn.

c) Het opzetten van meer "bewegingsfamilies"

 

DOELGROEPEN

DE OUDEREN

"MoveQ Intelligent Motion" training geeft ouderen de mogelijkheid om pijn en klachten in hun gewrichten te verlichten en bewegingsbeperkingen op te heffen.

Het doel is om je te laten bewegen op manieren die (tijdelijk) onmogelijk waren, waardoor de zelfredzaamheid toeneemt. Misschien kun je gewoon dingen doen waarvan je dacht dat je ze nooit meer zou kunnen doen.

KINDEREN

Ontwikkeling van motorische en cognitieve vaardigheden voor kinderen vanaf 7 jaar. Dit is vooral relevant voor gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven om te betalen voor de mogelijkheid om hun kinderen te laten sporten en/of die kinderen hebben met speciale behoeften veroorzaakt door:

 • Obesitas.

 • Gedrags- of cognitieve problemen.

 • Gehandicapte kinderen (amputatie, rolstoel, slechtziend of slechthorend, etc.)

 • Kinderen met ADHD, autisme of andere, syndromen.

 • Pesten.

We geven kinderen en hun ouders een combinatie van 3D functionele beweging en een richtlijn voor mentorschap om kinderen weerbaarder te maken tegen pesten.

REVALIDATIE

Na een ongeval, ziekte of blessure is er meestal een revalidatieperiode. Vaak eindigt deze periode als de basisvaardigheden weer zijn opgedaan in een 'ideale omgeving'.

MoveQ vindt dat er nog stappen moeten worden gezet, letterlijk en figuurlijk. Zelfredzaamheid betekent voor ons 'zich veilig voelen' in minder ideale omstandigheden met bijvoorbeeld gladde vloeren, hoogpolige tapijten of fysieke drempels zoals een hoge instapdrempel bij een douche.

Daarom zorgen we ervoor dat 'het oplossen van noodsituaties', zoals het verliezen van je evenwicht, daadwerkelijk vallen en het oefenen van oplossingen na een mogelijke val, een vast onderdeel van ons programma is.

MENSEN HERINTEGREREN

Inactief zijn door stress, burn-out, trauma of verslaving houdt mensen vaak aan huis gekluisterd. Elke vorm van sociaal isolement en je hulpeloos voelen kan het herstelproces aanzienlijk vertragen. Wie meer en op verschillende manieren beweegt – waar mogelijk in groepsverband – blijkt sneller weer aan het werk te kunnen. Het programma helpt niet alleen bij mentale ontspanning, het activeert ook lichaams- en hersenfuncties.

 

GEHANDICAPTEN ATLETIEK

Kennis van bewegen is des te meer de moeite waard als mensen ontdekken hoe ze zelf hun mobiliteit en flexibiliteit kunnen verbeteren, ondanks de beperkingen van hun lichaam.

Ons programma behandelt daarom zaken als evenwichtsverlies, daadwerkelijk vallen en het oefenen van oplossingen na een eventuele val – of je nu uit een rolstoel valt of anderszins.

 

GEZINNEN

Wij geloven dat beweging binnen het gezin een belangrijk aspect kan zijn van sociale binding. Samen spelen en het ervaren van beweging, succes en 'falen' stimuleert de communicatie en vergroot het begrip voor de mogelijkheden van elk gezinslid. Het zou de generatiekloof kunnen overbruggen.

 

Binnen de MoveQ programma's wordt participatie van gezinnen gestimuleerd.

EEN KOSTBAAR GESCHENK

Trainen met MoveQ is een kostbaar geschenk. Het herstelt een deel van hun levensvreugde.

VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

Kinderen die in armoede opgroeien, kunnen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur lid worden van een club. Lid worden van een club kan een grote stap zijn voor kinderen die het gevoel hebben dat ze nergens welkom zijn. Als ouders zonder werk zijn, willen we ze samen met hun kind laten bewegen. Dit draagt ​​niet alleen bij aan hun eigen vitaliteit als ouder (en werkzoekende?) maar is voor kinderen ook een positieve stimulans gebleken om samen met een ouder te verhuizen.

Een programma met Intelligent Motion maakt kinderen zo enthousiast dat lid worden van een club minder een probleem wordt voor henzelf en hun ouders. En ook als ze afzien van clubsporten, leren ze door gevarieerde beweging te genieten van een gezond en vitaal lichaam.

VOOR DE MOBILITEIT VAN OUDEREN

Naast het bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van mensen die niet gewend zijn aan regelmatig bewegen, kan "MoveQ Intelligent Motion" ook helpen bij het herstel naar een acceptabel niveau van gezondheid en persoonlijke mobiliteit na een ernstige ziekte. Na een zwaar ongeval of een beroerte kunt u plotseling veel van uw lichamelijke en geestelijke vermogens kwijtraken en deze moeten weer worden opgebouwd. Hoewel dit in de eerste plaats medische zorg betekent, kan de revalidatiefase worden aangevuld met ons programma. "MoveQ Intelligent Motion" verbetert niet alleen de coördinatie van hersenen en lichaam aanzienlijk, het leidt ook tot sneller herstel van cognitieve vaardigheden dan reguliere fysiotherapie of revalidatietraining.

Bovendien kunnen velen persoonlijke ondersteuning nodig hebben als ze eenmaal hun capaciteiten gedeeltelijk hebben herwonnen. Veel (oudere) mensen zijn na een revalidatie- of herstelperiode na een ziekte (val, beroerte etc.) niet voldoende in staat om zelfstandig te wonen. Simpele dingen zoals een wandeling maken, het openbaar vervoer gebruiken of huishoudelijke klusjes doen, kunnen voor hen een uitdaging zijn. Dit verlies van zelfredzaamheid is frustrerend en kan het onderhouden van hun sociale contacten bemoeilijken.

Stichting MoveQ is van mening dat deze gang van zaken niet moet worden gezien als een gevolg van ouderdom. Met behulp van "MoveQ Intelligent Motion" hebben we fantastische resultaten behaald met mensen ouder dan 65 jaar, van wie de meesten absoluut niet atletisch waren en zich allesbehalve fit voelden toen ze begonnen. Dankzij het plezier en de vooruitgang die inherent zijn aan "MoveQ Intelligent Motion", is bewegen in minder dan een jaar voor velen een topprioriteit geworden in het leven. Deze individuen zijn weer vol vitaliteit en kunnen een actief leven leiden als ze niet hoeven te rusten.

VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP

Ten slotte is "MoveQ Intelligent Motion" perfect geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. "MoveQ Intelligent Motion" kan vaak hun beperkingen omzeilen door alternatieve bewegingen of andere druk op spiergroepen te vinden en te gebruiken, waardoor de mogelijkheden om een ​​sportieve prestatie te leveren toenemen. Mensen ontdekken hoe ze ondanks de beperkingen van hun lichaam hun sportprestaties en dagelijkse bewegingsvaardigheden kunnen verbeteren. Zo hebben we drie golftrainers opgeleid die zijn aangesloten bij de Nederlandse Golffederatie. Inmiddels trainen en geven ze informatie over betere manieren van spelen door aan ongeveer 5.000 gehandicapte golfers met een beperking in Nederland.

ONS BESTUUR

Het bestuur van Stichting MoveQ is onbezoldigd. Het bestuur wordt gevormd door:

LEONARDO SNELLEMAN

Maker & Bewegingsspecialist

MoveQ oprichter, CEO, 3D functioneel bewegingsspecialist (Båstad, Zweden & Rotterdam, Nederland)

15.png

WIVI BEKKER

MoveQ Trainer & Fotograaf

Bijlesdocent middelbare school, bestuurslid MoveQ Foundation en Spiderwoman (Rotterdam, Nederland)

Wiwi Portrait 2_edited.jpg

FRANK VAN FRAAYENHOVEN

Hoofd Onderwijs

Tennis Expert educatieve programma's en coaching. Eigenaar van International Tennis Consultancy (Driebergen, Nederland)

13.png

ACTIVITEITEN EN PROGRAMMA'S

PLAN VAN AANPAK

ONZE DOELGROEPEN BEREIKEN

De projecten van Stichting MoveQ met verschillende doelgroepen worden geïnitieerd in samenwerking met organisaties die hun achterban of specifieke klanten kennis willen laten maken met de Intelligent Motion Methodology.

BURGERMAATSCHAPPIJ

De stichting werkt samen met organisaties die zich onder meer richten op: kinderen die opgroeien in armoede, langdurig werkloze jongeren en kinderen met een stoornis of lichamelijke beperking en ouderen met mobiliteitsproblemen. Maatschappelijke organisaties formuleren een project dat onder de aandacht wordt gebracht van fondsen of financiers.

ZORGORGANISATIES

MoveQ programma's kunnen ingezet worden voor zorg en herstel na een ongeval of beroerte en bieden sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking. Sportinstructeurs kunnen binnen een dag worden opgeleid om een ​​gevarieerde praktijk in de organisatie te brengen. Vaak zijn het de 'Vrienden van (instelling)' die de opleidingskosten voor medewerkers dragen om de MoveQ-methode te kunnen gebruiken.

WERKNEMERS VAN BEDRIJVEN

De bedrijfsleiding bepaalt of er onder de medewerkers mensen zijn wiens kind vanwege ziekte begeleiding op maat nodig heeft.

Medewerkers zouden dan een sportieve inzamelingsactie houden om de begeleiding van het kind (of de kinderen) van deze medewerkers te financieren, of anderszins bij te dragen aan een goed doel dat verband houdt met de aandoening. Een bedrijf in Nederland zou kunnen samenwerken met bijvoorbeeld: Stichting Kinderen Kankervrij / Stichting KIKA (Nederlandse liefdadigheidsstichting financiert onderzoek naar kinderkanker), Nederlandse Hartstichting en soortgelijke goede doelen.

Meerdere topsporters zijn bereid dergelijke initiatieven te steunen met hun neutrale deelname als bekende sporter.

PROGRAMMA'S

MoveQ heeft trainingen op maat ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, die ons allemaal hebben geholpen om een ​​hoog ervaringsniveau op te doen. Dit heeft ons in staat gesteld om de Stichting op te richten om mensen in een kwetsbare positie te helpen trainen en zo een "MoveQ Intelligent Motion" beweging van enthousiaste beoefenaars te lanceren. Move Q laat zien dat er altijd nog creatieve, plezierige en gezonde manieren zijn om actiever te zijn en je daardoor energieker te voelen, ook als je beperkingen ervaart.

VOOR KINDEREN

 • Fun2Move 3-5 jaar

 • Fun2Move 5-7 jaar

 • Cool2Move 7-9 jaar

 • Cool2Move 9-11 jaar

Deze vier programma's bereiken motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling door middel van de taal van kinderspel. De belangrijkste doelen van spelen zijn plezier, uitdaging, succes en gezondheid, en in het algemeen het stimuleren van de hersenen. Dit is echt 'leren voor het leven'!

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN

 • Master2Move 11-111

Dit programma is bedoeld om een ​​volledige synchronisatie van lichaam en brein tot stand te brengen. Het richt zich op het trainen met realistische bewegingen om de gezondheid, het welzijn en een actieve levensstijl te bevorderen.

VOOR GEHANDICAPTEN

 • Geïnspireerd2Move

Een leuke en gevarieerde functionele training voor mensen met een handicap van alle leeftijden, met een handicap die het gezichtsvermogen, gehoor of beweging beïnvloedt (inclusief amputaties of in een rolstoel zitten). Ook voor G-sporters hebben we mogelijkheden.

WEBSITE

De verschillende programma's en doelgroepen waar de stichting zich voor inzet, zijn een integraal onderdeel van de MoveQ.org website, omdat wij gezond bewegen als een maatschappelijke missie zien. We willen die mensen helpen verhuizen die dat niet op de traditionele manier zouden kunnen.

 

GEGEVENS JURIDISCH KADER

Stichting MoveQ

HOUTLAAN 171

3016 DA Rotterdam

De stichting staat sinds 29/12/2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 67636438 met SBI-code: 85519 Overig sport- en recreatieonderwijs.

 

 

ANBI / RSIN

Stichting MoveQ is nog niet aangewezen als ANBI = Algemeen nut beogende instelling.

 

bank

ING bankrekening voor de stichting: (IBAN) NL24 INGB 0007597986

Wettelijke doelstelling

Stichting MoveQ heeft als doel: gezond bewegen te bevorderen; de ontwikkeling van motorische-, atletische en cognitieve vaardigheden; het ontwikkelen van methodieken en leermaterialen voor verschillende doelgroepen; advies over opleiding en training; het ontwikkelen van materialen gericht op gezond bewegen; het aanbieden van diensten aan goede doelen; en voorts al hetgeen daarmee verband houdt, verband houdt en/of bevorderlijk is in de ruimste zin.

HET TOTAAL IS MEER DAN DE SOM VAN DE DELEN - ARISTOTELES

bottom of page